Banki i konta, Naszym zdaniem

Bank Pekao SA – lokaty, oprocentowanie kont, informacje i opinie o kredytach hipotecznych

4 maja, 2015

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2. kwartału 2014 r. na poziomie 18,1%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Oprocentowanie lokat:

 • usługa Pekao24 jest dostępna dla Klientów posiadających otwarte w Banku dowolne konto osobiste
 • Termin trwania lokaty to 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni
 • minimalna kwota 1.000 zł
 • oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie konta:

 • Brak opłat za prowadzenie
 • oprocentowanie rachunku wynosi 2,00% (od 1 czerwca 2015 r. oprocentowanie wynosić będzie 1,50%) w skali roku niezależnie od zgromadzonej kwoty (oprocentowanie zmienne), a odsetki dopisywane są do rachunku na koniec każdego miesiąca (środki oprocentowane są już od 1 grosza),
 • wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w dowolnej wysokości gotówką lub przelewem,
 • zgromadzone środki można przekazywać bez utraty odsetek na dowolny rachunek bankowy wskazany przez Ciebie lub Twoje dziecko (dla którego prowadzony jest rachunek),
 • oszczędności podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kredyt gotówkowy:

 • decyzja nawet w 1 dzień
 • okres spłaty do 7 lat
 • kwota do 150.000 zł

Kredyt hipoteczny:

 • atrakcyjne warunki cenowe
 • szybka decyzja kredytowa
 • do 90% wartości nieruchomości
 • 0 zł za promesę ważną aż 60 dni
 • kompleksowa pomoc doradcy Banku Pekao S.A.
 • dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 02 kwietnia 2015 r. wynosi 3,85%. RRSO wyliczone zostało przy założeniach: całkowita kwota kredytu – 186 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 26 lat, wniesiony wkład własny – 33%, oprocentowanie kredytu – 3,41% wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego obowiązującej w Banku (1,67%) i marży Banku w wysokości 1,74%, podwyższona marża o 1% do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (wcześniejsze lub późniejsze uprawomocnienie wpisu spowoduje, odpowiednio, skrócenie lub wydłużenie okresu podwyższonej marży, a przez to ma wpływ na wysokość RRSO), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 917 zł, całkowity koszt kredytu – 105 844 zł przy uwzględnieniu kosztów: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku – 186 zł, opłata miesięczna za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne – 0 zł, opłata miesięczna za kartę debetową Debit Mobile wydaną do rachunku – 3,99 zł, opłata roczna za kartę kredytową MC Credit 30 zł, opłata za kontrolę nieruchomości – 137 zł, wpis hipoteki z podatkiem – 219 zł, prowizja od udzielenia kredytu 1,69% płatna gotówką.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Opłaty i prowadzenie konta:

 • opłata za prowadzenie rachunku wynosi 5,99 zł – dla Klientów regularnie przekazujących na rachunek wynagrodzenia, stypendia, czy inne stałe wpływy w kwocie min. 500 zł miesięcznie, prowadzenie konta jest bezpłatne
 • opłata za kartę debetową do rachunku wynosi 3,99 zł miesięcznie – wystarczy wykonać co najmniej 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu aby karta była za darmo.
 • wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów Grupy UniCredit w Europie i szerokiej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. w całej Polsce. Dodatkowo możliwość wypłaty gotówki bez prowizji z dowolnej sieci obcych bankomatów w Polsce – 2 transakcje miesięcznie.
 • bezpłatny dostęp do usługi Pekao24
 • zniżki nawet do 30% u Partnerów Programu Galeria Rabatów

Dodatkowe informacje:

 • SWIFT: PKOP PL PW
 • KRS: 0000014843
 • NIP: 526-00-06-841

Zobacz również

Brak komentarzy

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bank Zachodni WBK – lokaty, informacje o kredytach i opinie

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Grupa Banku Zachodniego WBK to usługi…

Zamknij