Browsing Tag

komornik

Komornik

Masz problemy finansowe? Sprawdź ile może zabrać komornik

Kwiecień 13, 2015

Najczęściej gdy komornik zajmuje nasze konto bankowe niewiele jesteśmy w stanie już zrobić. Należy jednak pamiętać o tym, że niezależnie od długu komornik nie może zająć nam wszystkich pieniędzy. Powinniśmy przede wszystkim współpracować z komornikiem i zdawać sobie sprawę z tego, że jego wizyta jest konsekwencją naszych czynów.

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty

Przepisy prawne regulują to, jaką część wynagrodzenia może być zajęte przez komornika. Jeśli pracujemy w oparciu o umowę o pracę egzekucji może ulec 50% naszych zarobków. Jeśli jednak otrzymujemy pensję w wysokości najniższej krajowej cała kwota jest wolna od zajęcia. Dotyczy to pracy na 1 etat, jeśli wymiar zatrudnienia jest mniejszy kwoty te są proporcjonalnie zmniejszane. Jeśli pracujemy w oparciu o umowę cywilnoprawną (o dzieło, zlecenia) cały nasz zarobek może być zajęty przez komornika. Jednak gdy możemy udowodnić, że dana praca jest naszym jedynym źródłem przychodu lub też praca ma znamiona umowy o pracę wtedy obowiązują nas dokładnie takie same zasady, jakbyśmy tę umowę o pracę rzeczywiście mieli. Pamiętajmy, że to w naszym interesie jest poinformować komornika i przedstawić mu potrzebne dokumenty – nikt inny tego za nas nie zrobi.

Uwaga! Emerytury i renty w 25% mogą ulec zajęciu, jednak są wolne od egzekucji w 50% najniższej emerytury lub renty.

Zajęcie środków finansowych zebranych na koncie

Komornik może zostać zobligowany, aby zając nasze pieniądze znajdujące się na koncie bankowym. Tutaj jednak również są limity. Jeśli na rachunku bankowym znajduje się mniej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia jesteśmy „bezpieczni”. Wszystkie przychody, które wpłyną na to, że będziemy mieć więcej niż wcześniej opisana suma będzie mogła być zajęta przez komornika.

Świadczenia i przychody, które nie mogą być zajęte przez komornika

Przepisy prawne regulują również to, z jakiego źródła pieniądze mogą ulec zajęciu. Są nimi np.: fundusze, które wydamy w związku z wyjazdami służbowymi, pieniądze uzyskane od Skarbu Państwa na specjalne cele (stypendia, dodatki), świadczenia alimentacyjne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, pieniądze uzyskane dzięki ubezpieczeniom (osobowe lub z tytułu ubezpieczeń majątkowych).

Komornik

Kolejność egzekucji komorniczej. Którymi długami komornik zajmie się w pierwszej kolejności

Kwiecień 5, 2015

Komornik działa na określonych zasadach kolejności egzekucji, które każdy dłużnik powinien znać. Znajomość przepisów czasami pozwoli odroczyć ściągnięcie zadłużenia, lub nawet umorzyć spłatę. Jeśli komornik zajął u jednego dłużnika, więc niż jedno zadłużenie, sprawdź, które ściągnie jako pierwsze.

Alimenty czy czynsz?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dłużnik posiada windykowany dług z tytułu niepłaconych alimentów oraz nieuiszczanego w terminie czynszu. Który dług zostanie szybciej uregulowany? Można się zastanawiać czy pierwszy zostanie zaspokojony ten wierzyciel, który wcześniej przekazał sprawę do komornika?

Kto pierwszy?

Kiedy dwie, lub więcej spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego, w tym jednej alimentacyjnej, komornik egzekwuje z wynagrodzenia za pracę 60 procent wynagrodzenia. Kwotę uzyskaną z egzekucji, komornik dzieli do spraw zgodnie do zasady z art. 1025 kpc, zaspokajając najpierw należności alimentacyjne, a następnie inne sprawy. Jeśli jednak są to sprawy z tej samej kategorii, na przykład dwie sprawy z tytułu zaciągniętych pożyczek, wówczas komornik dzieli kwotę między tymi wierzycielami. Proces dzielenia odbywa się proporcjonalnie do wysokości egzekwowanych roszczeń.

Podsumowując, w Polsce nie obowiązuje prawo mówiące o tym, że spłaca się najpierw dług wierzyciela, który wystąpił z roszczeniami w pierwszej kolejności. Wszyscy wierzyciele zaspokajani są równocześnie, ale nie równo, tylko zgodnie z regułą uprzywilejowania. Alimenty są pierwsze na liście.

Komornik

Co robić kiedy komornik puka do naszych drzwi?

Marzec 23, 2015

Nie jest tak, że komornik pojawi się u nas jeśli spóźnimy się ze spłatą. Sprawa najpierw od wierzyciela musi trafić do sądu, a następnie wkracza komornik. Zobaczmy co wtedy możemy zrobić.

Po pierwsze… zażalenie

Zażalenie możemy napisać na każde postępowanie komornika i sądu. Trzymajmy się jedynie reguły 7 dni. Co na tym zyskujemy? Wstrzymujemy samą egzekucję długo, mamy tym samym więcej czasu na spłatę. Jest też szansa, że sąd doszuka się pewnych uchybień i niejasności. Może to nawet doprowadzić do tego, że wierzyciel wycofa postępowanie komornicze i pójdzie z nami na ugodę. Takie rzeczy się tez zdarzają.

Uwaga! Przeważnie wymaganym terminem na złożenie zażalenia jest 7 dni i bez względu na rodzaj sprawy powinniśmy skorzystać z takiej możliwości.

Zdajmy się na przepisy

Egzekucje komornicze są objęte pewnymi przepisami. Pamiętajmy o nich. Przedstawiamy kilka ważniejszych podpunktów. Jeżeli komornik potrąca nam z pensji, to nie może być to suma większa niż 50 proc. wypłaty netto.

Uwaga! Wypłata 607 zł netto, czyli 824 zł brutto jest wolna od podatku.

Przy potrąceniach z emerytury lub renty nie można zająć więcej niż 25 proc. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele osób godzi się na zajęcia dużo wyższe i osoby te nawet nie wiedzą, że mogą się bronić lub dochodzić swoich praw.
Kiedy komornik przychodzi do domu, musi okazać nam dokument potwierdzający jego prawa, a dłużnik powinien zapisać jego dane.

Warto pamiętać o tych przepisach, może nam to pomóc w uchronieniu majątku.

Komornik

Zajęcie konta przez komornika. Co zrobić?

Marzec 20, 2015

Każdy z nas może naleźć się w sytuacji, w której komornik zablokuje jego rachunki bankowe. Przyczyn może być bardzo wiele. Najczyściejszą przyczyną jest zerwanie umowy kredytowej poprzez niepłacenie rat. Media coraz głośniej donoszą nam też o komorniczych pomyłkach. Co wtedy zrobić? Sprawdź jakie masz wtedy prawa.

Kiedy komornik może zająć konto bankowe

Kiedy wykluczy już pomyłki, główną przyczyną zajęcia konta są długi. Nie muszą być to duże zobowiązania. Czasami wystarczy nawet niezapłacony drobny mandat. Należy pamiętać, że w grę wchodzą wszystkie rodzaje długów, zarówno te zaciągnięte w różnych organach państwowych, jak i u osób prywatnych.

Kto może zająć nasz rachunek

Prawo do zajęcia konta nie przysługuje wyłącznie komornikowi. Jest on wyłącznie organem ściągania długów. Wejść na nasz rachunek bankowy może również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd skarbowy oraz Izba Celna i jednostki samorządu terytorialnego.

Uwaga! Wbrew powszechnej opinii, to nie bank zajmuje nasze rachunki. Bank jest tylko wykonawcą polecenia, do którego musi się ustosunkować.

Na czym polega blokada konta

Blokada konta przez komornika polega na ograniczeniu jego właścicielowi korzystania ze środków, które na rachunku się znajdują. W praktyce oznacza to, że właściciel konta nie może wpłacać i wypłacać pieniędzy.

Jakie mamy prawa i obowiązki

  • Komornik, czy też inny organ nie może zająć całości konta, jeśli znajduje się na nim większa suma niż kwota długu.
  • Egzekucji podlega wyłącznie kwota długu oraz rachunek dłużnika. Nie można zablokować kont rodziny.
  • Egzekucja obejmuje wszystkie wpłaty na konto, do momentu spłaty zadłużenia.

Kiedy komornik zajmie konto, istnieje możliwość negocjacji z wierzycielem. To właśnie wierzyciel decyduje co zajmie komornik. Jeśli jednak ta interwencja nie przyniesie skutku, warto udać się do sądu.