Browsing Tag

działalność

Własna działaność

Zakładasz własną działalność gospodarczą? Zwróć uwagę na wybór sposobu opodatkowania

Kwiecień 8, 2015

Działalność gospodarczą zakłada się bardzo prosto. Rząd w ostatnim czasie zoptymalizował sam proces, a także obciął koszty samej rejestracji. Niestety w sposobie opodatkowania niewiele się zmieniło. Dlatego właściwy wybór sposobu opodatkowania jest bardzo istotny.

Jaka forma podatkowa?

To jest nasz pierwszy wybór. Musimy zdecydować się na formę podatkową. Mamy wybór sposobu rozliczania podatku dochodowego. Jest to o tyle ważna decyzja, że standardowo zmiany formy opodatkowania dokonuje się tylko raz do roku, do 20 stycznia.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą informują US i ZUS za pośrednictwem formularza CEIDG-1 i Informacji o Działalności Gospodarczej. Już tam powinny widnieć odpowiednie zapisy.

Przed wyborem formy płatności należy wziąć pod uwagę rodzaj planowanej działalności oraz dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów i wydatków. Przedsiębiorcy prowadzący własną działowość mają obecnie do wyboru cztery formy opodatkowania.

  • na podstawie skali podatkowej
  • podatek liniowy 19 proc.
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • kartę podatkową.

Opodatkowanie na podstawie skali podatkowej

To najbardziej popularna forma opodatkowania dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Kiedy dokonujemy wyboru opodatkowania według skali podatkowej, podatek płaci się od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody, pomniejszone o poniesione wydatki (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych.

Uwaga! Dochód do 85.528 zł jest opodatkowany na 18 proc, z kolei nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32 proc. Warto jednak pamiętać, że skala podatkowa pozwala stosować odliczenia i ulgi podatkowe.

Ta forma wiąże się z tym, że podatnicy muszą wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest złożenie zeznania rocznego PIT-36 do końca kwietnia.

Podatek liniowy

Jak sama nazwa wskazuje, płacimy 19 procent podatku. Procent jest stały w skali roku i niezależny od dochodów. Podstawą opodatkowania jest tu dochód ustalony na podstawie księgi podatkowej. Ta forma opodatkowania sprawia, że podatnik traci część ulg i przywilejów, w tym zwłaszcza kwotę wolną od podatku, ulgę na dzieci, czy opcję rozliczania wspólnie z małżonkiem. W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji związanych z rozliczaniem PIT. Dopiero po zakończeniu roku należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36L.

 Ryczałt

W tej formie przychód nie zmniejsza podatku. Stawki ryczałtu zależą od konkretnego rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 3 procent do 20 procent.

Karta podatkowa

Jest to najprostsza z form opodatkowania. Dlaczego i jak działa? Podatek w tym przypadku to stała kwota zależna od branży, liczby zatrudnionych osób i wielkości miejscowości, w której działa firma. Podobnie jak w przypadku ryczałtu, nie ma opcji zmniejszania podatku dzięki rozliczaniu kosztów. Zarazem nie ma przy tym obowiązku składania żadnych deklaracji, ani prowadzenia jakiejkolwiek księgowości.