Browsing Tag

dług

Komornik

Masz problemy finansowe? Sprawdź ile może zabrać komornik

Kwiecień 13, 2015

Najczęściej gdy komornik zajmuje nasze konto bankowe niewiele jesteśmy w stanie już zrobić. Należy jednak pamiętać o tym, że niezależnie od długu komornik nie może zająć nam wszystkich pieniędzy. Powinniśmy przede wszystkim współpracować z komornikiem i zdawać sobie sprawę z tego, że jego wizyta jest konsekwencją naszych czynów.

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty

Przepisy prawne regulują to, jaką część wynagrodzenia może być zajęte przez komornika. Jeśli pracujemy w oparciu o umowę o pracę egzekucji może ulec 50% naszych zarobków. Jeśli jednak otrzymujemy pensję w wysokości najniższej krajowej cała kwota jest wolna od zajęcia. Dotyczy to pracy na 1 etat, jeśli wymiar zatrudnienia jest mniejszy kwoty te są proporcjonalnie zmniejszane. Jeśli pracujemy w oparciu o umowę cywilnoprawną (o dzieło, zlecenia) cały nasz zarobek może być zajęty przez komornika. Jednak gdy możemy udowodnić, że dana praca jest naszym jedynym źródłem przychodu lub też praca ma znamiona umowy o pracę wtedy obowiązują nas dokładnie takie same zasady, jakbyśmy tę umowę o pracę rzeczywiście mieli. Pamiętajmy, że to w naszym interesie jest poinformować komornika i przedstawić mu potrzebne dokumenty – nikt inny tego za nas nie zrobi.

Uwaga! Emerytury i renty w 25% mogą ulec zajęciu, jednak są wolne od egzekucji w 50% najniższej emerytury lub renty.

Zajęcie środków finansowych zebranych na koncie

Komornik może zostać zobligowany, aby zając nasze pieniądze znajdujące się na koncie bankowym. Tutaj jednak również są limity. Jeśli na rachunku bankowym znajduje się mniej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia jesteśmy „bezpieczni”. Wszystkie przychody, które wpłyną na to, że będziemy mieć więcej niż wcześniej opisana suma będzie mogła być zajęta przez komornika.

Świadczenia i przychody, które nie mogą być zajęte przez komornika

Przepisy prawne regulują również to, z jakiego źródła pieniądze mogą ulec zajęciu. Są nimi np.: fundusze, które wydamy w związku z wyjazdami służbowymi, pieniądze uzyskane od Skarbu Państwa na specjalne cele (stypendia, dodatki), świadczenia alimentacyjne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, pieniądze uzyskane dzięki ubezpieczeniom (osobowe lub z tytułu ubezpieczeń majątkowych).

Porady

Dziedziczenie długów. Co się dzieje z długami po śmierci współmałżonka?

Kwiecień 6, 2015

Wspólne spłacanie długów nie jest niczym prostym. Sytuacja dodatkowo się komplikuje po śmierci współmałżonka. W teorii długi są dziedziczne, jest jednak sposób, żeby uniknąć dziedziczenia długów.

Jak wygląda splata długu po  śmierci współmałżonka?

Wszystko zależy od ustaleń spadkowych. Teoretycznie zadłużenia przechodzą na rodzinę po śmierci jednego ze współmałżonków. Nawet jeśli kredyt zaciągnęła tylko jedna ze stron. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego zgromadzony za życia majątek, ale też zaciągnięte zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Jeżeli nieboszczyk nie zostawił testamentu, dziedziczenie nastąpi w kolejności ustawowej, a więc najpierw współmałżonek, potem dzieci.

Co zrobić, żeby nie spłacać długu za współmałżonka? Jakie mamy możliwości?

Po śmierci współmałżonka można przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, wtedy odpowiadamy za ewentualne długi spadkodawcy całym swoim majątkiem do wysokości długów, nawet jeżeli są one większe od tego majątku.

Możemy również przyjąć spadek z ograniczoną odpowiedzialnością za długi, wtedy spadkobierca odpowiada za długi maksymalnie do wysokości otrzymanego spadku.

Możemy też spadek odrzucić. A wtedy spadkobierca nie dziedziczy ani majątku, ani długów. Traktowany jest wtedy jakby nie dożył otwarcia spadku, a jego udział przechodzi na dzieci, które też mogą spadek odrzucić.

Jak złożyć odpowiednią decyzję?

Sześć miesięcy od momentu, w którym dowiedzieli się o swoim prawie do spadku. Tyle czasu mają spadkobiercy na złożenie odpowiednich dokumentów do urzędu. Brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem prostym. Oznacza więc, że bez naszego oświadczania. Będziemy dziedziczyć majątek z ewentualnymi długami.

Komornik

Kolejność egzekucji komorniczej. Którymi długami komornik zajmie się w pierwszej kolejności

Kwiecień 5, 2015

Komornik działa na określonych zasadach kolejności egzekucji, które każdy dłużnik powinien znać. Znajomość przepisów czasami pozwoli odroczyć ściągnięcie zadłużenia, lub nawet umorzyć spłatę. Jeśli komornik zajął u jednego dłużnika, więc niż jedno zadłużenie, sprawdź, które ściągnie jako pierwsze.

Alimenty czy czynsz?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dłużnik posiada windykowany dług z tytułu niepłaconych alimentów oraz nieuiszczanego w terminie czynszu. Który dług zostanie szybciej uregulowany? Można się zastanawiać czy pierwszy zostanie zaspokojony ten wierzyciel, który wcześniej przekazał sprawę do komornika?

Kto pierwszy?

Kiedy dwie, lub więcej spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego, w tym jednej alimentacyjnej, komornik egzekwuje z wynagrodzenia za pracę 60 procent wynagrodzenia. Kwotę uzyskaną z egzekucji, komornik dzieli do spraw zgodnie do zasady z art. 1025 kpc, zaspokajając najpierw należności alimentacyjne, a następnie inne sprawy. Jeśli jednak są to sprawy z tej samej kategorii, na przykład dwie sprawy z tytułu zaciągniętych pożyczek, wówczas komornik dzieli kwotę między tymi wierzycielami. Proces dzielenia odbywa się proporcjonalnie do wysokości egzekwowanych roszczeń.

Podsumowując, w Polsce nie obowiązuje prawo mówiące o tym, że spłaca się najpierw dług wierzyciela, który wystąpił z roszczeniami w pierwszej kolejności. Wszyscy wierzyciele zaspokajani są równocześnie, ale nie równo, tylko zgodnie z regułą uprzywilejowania. Alimenty są pierwsze na liście.

Kredyty i Pożyczki

Utrata pracy a kredyt. Co robić gdy stracisz pracę?

Marzec 23, 2015

Pierwsze co powinniśmy zrobić to udać się do banku i poprosić o zmianę warunków spłaty kredytu. Może uda nam się wynegocjować obniżenie wysokości rat, lub nawet zamrożenie spłat.

Co nam grozi kiedy nie będziemy spłacać

Gdy zalegamy ze spłatą kredytu, naliczone zostaną nam karne odsetki. Bank poinformuje nas o tym, wysyłając tzw. monit kredytowy. W przypadku ciągłego spóźniania się ze spłatą rat kredytu, bank ma prawo żądać zwiększenia zabezpieczenia lub domagać się informacji na temat naszej sytuacji finansowej.

Co robić? Negocjować

Nie należy czekać, aż bak sam upomni się o zaległe spały. Wtedy może być już za późno. Pamiętajmy, że bankowi również zależy na terminowym spłaceniu kredytu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bank zaproponuje jakieś wyjście.

Co nas może czekać?

Rozwiązań jest całe mnóstwo. Kredyt może zostać na przykład włączony w kredyt innego członka rodziny. Może nam się udać też obniżyć raty kredytu oraz opóźnić jego spłatę. Tak naprawdę nie ma tutaj jasnej reguły postępowania. Wszystko zależy od banku i osób, które w nim pracują.

Na wniosek klienta bank może przede wszystkim wydłużyć okres spłaty. Dzięki temu raty będą mniejsze, jednak przy jednoczesnym wzroście kosztów całego kredytu. W takiej sytuacji do umowy o kredyt dołącza się aneks, który zawiera nowy harmonogram spłat. Często bank żąda dodatkowej opłaty w związku z wystawieniem aneksu, dlatego też warto o tym pomyśleć jeszcze zanim zawrzemy umowę o kredyt.

Bank może też zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Warto rozważyć więc wykupienie dodatkowej polisy np. od utraty pracy, co umożliwi finansowanie naszego kredytu przez 12 miesięcy, które powinny nam dać znaczący komfort w szukaniu nowego źródła utrzymania.