Browsing Tag

ciąża

program 500 plus
Praca i ZUS

L4 w ciąży. Sprawdź kiedy możesz wziąć urlop chorobowy w ciąży

Marzec 24, 2015

Pracodawcy źle patrzą na kobiety w ciąży. Smutne, ale prawdziwe. A kiedy kobieta dodatkowo chce iść na zwolnienie lekarskie? Ma do tego pełne prawo.

Wielu pracodawców alarmuje, że kobiety w ciąży często nadużywają swojego stanu oraz zwolnień lekarskich. Z drugiej strony stoją kobiety, którym nie trudno się dziwić. Każdy boi się o stan zdrowia swój i swojego dziecka. W okresie ciążowym z chorobami nie ma żartów.

Kiedy iść na zwolnienie?

Sama ciąża nie jest żadną podstawą do wzięcia chorobowego. Muszą istnieć wyraźne przesłanki zagrażające ciąży bądź matce. Choroby przewlekłe, trudne warunki pracy oraz wiele innych przesłanek może wpłynąć na decyzję lekarza. Specjalista weźmie pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka i wybierze najlepsze rozwiązanie dla matki. Ważne jest, aby rozmawiać z nim szczerze oraz zastosować się do jego wytycznych.

Co z pracodawcą?

Jeśli lekarz stwierdzi, że istnieje wyraźna podstawa do urlopu chorobowego, należy niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę. Jeśli kontakt osobisty nie jest możliwy, możemy go powiadomić telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Oprócz tego, niezbędne jest również dostarczenie zwolnienia na piśmie, należy to zrobić w ciągu 7 dni od diagnozy.

Sprawa wynagrodzenia

Kobietom, które są zatrudnione na umowę o pracę, przysługuje 270 dni płatnego urlopu. Kiedy natomiast ciężarna jest zatrudniona na umowę o dzieło, takie zwolnienie jej nie przysługuje. Jeśli natomiast kobieta pracuje na umowie zlecenia, lub prowadzi działalność gospodarczą, może wystąpić o dobrowolne ubezpieczenie. W takim przypadku przysługuje jej 90 dni chorobowego.

Pensja podczas L4 kobiety w ciąży wynosi 100 proc. i jest wyliczany na podstawie średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy.

Praca i ZUS

Urlop macierzyński. Ile trwa urlop macierzyński?

Marzec 20, 2015

Urlop macierzyński jest płatną przerwą w pracy, która jest spowodowana urodzeniem dziecka. Liczy się od dnia porodu. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Pogodzenie wychowywania dziecka z pracą na etacie jest niemal niemożliwe. Właśnie po to powstał urlop macierzyński. Kobieta podczas jego trwania zachowuje wszystkie prawa kobiety pracującej i ma czas na wychowanie potomstwa.

Komu przysługuje urlop macierzyński?

Macierzyński urlop przysługuje każdej kobiecie, która w dniu porodu była zatrudniona na czas nieokreślony z tytułu umowy o prace. W takim przypadku kobieta ma prawo do zasiłku oraz urlopu. W szczególnej sytuacji jest kobieta, której umowa o pracę na czas określony zostaje z powodu ciąży przedłużona do dnia porodu. Wtedy urlop jej nie przysługuje, ponieważ z dniem porodu przestaje ona być pracownikiem, ale przysługuje zasiłek macierzyński. Pojęcia urlopu i zasiłku macierzyńskiego często są mylone, a to dwie różne rzeczy: urlop to przerwa w pracy, a zasiłek – świadczenie pieniężne.

Prawo do urlopu przysługuje też matce, która adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7. roku życia (w szczególnych sytuacjach – do 10. roku życia) – w wymiarze 20 tygodni.

Kto nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego?

Kobiety bezrobotne, te, którym skończyła się umowa z pracodawcą przed porodem oraz studentki nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego.

Ile trwa urlop macierzyński?

  • 18 tygodni przy pierwszym porodzie.
  • 20 tygodni przy każdym następnym porodzie.
  • 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
  • 8 tygodni – gdy dziecko urodzi się martwe lub umrze przed upływem 8. tygodnia życia, w przypadku śmierci dziecka urlop zawsze przysługuje jeszcze przez 7 dni od dnia zgonu.