Browsing Tag

biznes

Własna działaność

Czy aby otrzymać dotację unijną potrzebny nam dobry biznes plan?

Kwiecień 27, 2015

Kolejnym często zadawanym pytaniem w sprawie dotacji jest to, czy aby się w ogóle o nią ubiegać, potrzebny jest dobry biznes plan. Odpowiedź jak zwykle bywa nie jest prosta i jednoznaczna. 

Kiedy potrzebny jest biznes plan?

W przypadku kiedy staramy się o dotację na rozwinięcie naszego biznesu w urzędzie pracy, biznes plan wymagany jest prawie zawsze. W przypadku dotacji unijnych, wszystko zależy od aktualnych przepisów konkursu.

Biznes plan biznes planowi nie równy

Każdy konkurs o dotację, w którym bierzemy udział ma swój własny wzór biznes planu. Wszystkie wzory są najczęściej bardzo do siebie zbliżone, co jednak nie zmienia faktu, że różnią się detalami. Jakimi? Mogą być to inaczej sformułowane zdania oraz inaczej przedstawione tabele.

Najczęściej różnią się formą zadawanych pytań, jak również tabelami składającymi się na analizę finansową przedsiębiorstwa. Nie należy więc się śpieszyć z jego wypełnianiem, jednak warto posiadać już pewien zarys.

Co powinien zawierać zarys biznes planu?

Pewien wzór warto mieć. Taki zarys powinien zawierać nazwę firmy, strategię, opis działań marketingowych, analizę konkurencji, strategię cenową, strategię zarządzania, zestawienie wszystkich kosztów oraz przychodów.

Kiedy szkic zostanie już przygotowany, napisanie na jego podstawie konkretnego biznes planu, już na wzorze obowiązującym w danym naborze powinno być tylko formalnością.