Browsing Tag

Bankowy Tytuł Egzekucyjne

Kredyty i Pożyczki

BTE, czyli Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Co to jest i czy należy się tego bać?

Marzec 20, 2015

Jedną z ostatnich formalności przy zawieraniu z bakiem umowy kredytowej, jest podpisanie BTE, czyli Bankowego Tytuły Egzekucyjnego. Nazwa dokumentu budzi grozę, ale czy naprawdę diabeł taki straszny jak go malują?

Co to jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny

BTE jest dokumentem, który wystawia bank, lub inna instytucja finansowa osobie zaciągającej kredyt. Nie jest to nic innego jak tylko oświadczenie podjęcia zobowiązania.

Jest to dokument, który potwierdza istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej, lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenie takiej wierzytelności. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, dokument ten staje się tytułem wykonawczym i jest podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej. Bankowy tytuł egzekucyjny stanowi wyraz szczególnego uprzywilejowania banków wobec innych kategorii wierzycieli przez ustawodawcę co jest niekiedy uzasadniane tym, że są one instytucjami zaufania publicznego. Przed wejściem w życie 1 stycznia 1998 r. nowego prawa bankowego banki były uprawnione do wystawiania bankowych tytułów wykonawczych.

Na czym polega Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Ten dokument zawiera informacje na temat dłużnika i banku, który może dokonać egzekucji podjętego zobowiązania. Aby dokument był ważny, musi otrzymać klauzulę wykonalności, którą nadaje sąd. Bank może rościć sobie prawa wynikające z BTE tylko, jeśli taka klauzula została nadana.

Egzekucja wierzytelności może być przeprowadzona tylko na osobie, która zaciągnęła kredyt, lub która dostarczyła zabezpieczenia wierzytelności.

Czy BTE należy się bać?

Zdecydowanie w BTE nie ma nic groźnego. Jest to forma zabezpieczenia, która podejmuje bank, na wypadek jeśli nie spłacimy kredytu.

Podsumowując, jeśli kredyt zaciągniemy z głową i mamy zamiar go uczciwie spłacać, w BTE nie ma nic strasznego.

Sprawdź najlepsze oferty profesjonalnych doradców finansowych