Browsing Tag

alimenty

Komornik

Kolejność egzekucji komorniczej. Którymi długami komornik zajmie się w pierwszej kolejności

Kwiecień 5, 2015

Komornik działa na określonych zasadach kolejności egzekucji, które każdy dłużnik powinien znać. Znajomość przepisów czasami pozwoli odroczyć ściągnięcie zadłużenia, lub nawet umorzyć spłatę. Jeśli komornik zajął u jednego dłużnika, więc niż jedno zadłużenie, sprawdź, które ściągnie jako pierwsze.

Alimenty czy czynsz?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dłużnik posiada windykowany dług z tytułu niepłaconych alimentów oraz nieuiszczanego w terminie czynszu. Który dług zostanie szybciej uregulowany? Można się zastanawiać czy pierwszy zostanie zaspokojony ten wierzyciel, który wcześniej przekazał sprawę do komornika?

Kto pierwszy?

Kiedy dwie, lub więcej spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego, w tym jednej alimentacyjnej, komornik egzekwuje z wynagrodzenia za pracę 60 procent wynagrodzenia. Kwotę uzyskaną z egzekucji, komornik dzieli do spraw zgodnie do zasady z art. 1025 kpc, zaspokajając najpierw należności alimentacyjne, a następnie inne sprawy. Jeśli jednak są to sprawy z tej samej kategorii, na przykład dwie sprawy z tytułu zaciągniętych pożyczek, wówczas komornik dzieli kwotę między tymi wierzycielami. Proces dzielenia odbywa się proporcjonalnie do wysokości egzekwowanych roszczeń.

Podsumowując, w Polsce nie obowiązuje prawo mówiące o tym, że spłaca się najpierw dług wierzyciela, który wystąpił z roszczeniami w pierwszej kolejności. Wszyscy wierzyciele zaspokajani są równocześnie, ale nie równo, tylko zgodnie z regułą uprzywilejowania. Alimenty są pierwsze na liście.