Browsing Tag

akt notarialny

Porady

Sprawdź jak i gdzie wyrobić księgę wieczystą i co może ją zastąpić

Kwiecień 22, 2015

Nie ma żadnych przepisów prawnych, które mówią, że mieszkanie musi posiadać księgę wieczystą. W wielu przypadkach będzie to mocna karta przetargowa przy negocjacjach cenowych, ale należy liczyć się z ryzykiem. Ale co zrobić kiedy chcemy, aby nasze mieszkanie posiadało księgę wieczystą?

 

Jak i gidzie można wyrobić księgę?

O wyrobienie księgi może ubiegać się właściciel nieruchomości, osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoba której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do danej nieruchomości (np. hipoteka), wierzyciel (jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi) oraz państwowa jednostka organizacyjna, której przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości.

Formularz wniosku o założenie księgi wieczystej wraz z koniecznymi załącznikami dostępny jest w wydziałach wieczystoksięgowych właściwych sądów rejonowych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, miejsce jej położenia oraz obszar, sposób korzystania z nieruchomości, listę wszystkich uprawnionych na których rzecz, własność ma być wpisana. Wniosek o założenie księgi wieczystej podlega opłacie stałej w wysokości 60 zł.

Jaki dokument zamiast księgi wieczystej?

Poza księgą wieczystą są jednak inne dokumenty, które mogą udokumentować własność mieszkania. Przede wszystkim jest to akt notarialny, ale można oprzeć się też na orzeczeniu sądu lub decyzji administracyjnej.