Praca i ZUS

Sprawdź czy pracodawca może nas zwolnić na chorobowym? Jakie mamy wtedy prawa?

Marzec 24, 2015

Pracownik, znajdując się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ma takie same prawa do świadczeń z ubezpieczenia, jak podczas trwania umowy. Nie jest ważne kto pierwszy wypowie umowę.

Czy pracodawca może nas zwolnić kiedy będziemy na chorobowym?

Przepisy dają pracodawcy możliwość rozstania się z pracownikiem, który długo przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik korzysta tylko z czasowej ochrony przed zwolnieniem. Oznacza to, że pracownik jest bezpieczny na czas trwania urlopu i chorobowego. Ten okres nie będzie trwał jednak wiecznie

Uwaga! Nie można zwolnić zatrudnionego, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Może natomiast rozwiązać umowę z innych przyczyn.

Częste przyczyny rozwiązania umowy o pracę:

  1. Nieobecność z powodu choroby trwającej dłużej niż trzy miesiące, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż pół roku.
  2. Nieobecność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli upłynął okres pobierania z tego tytułu zasiłku. Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy przysługuje do 60 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, a przy dzieciach powyżej 14 roku życia zasiłek przysługuje tylko za 14 dni w roku.
  3. Częste nieusprawiedliwione nieobecności pracującego oraz inne przesłanki do zwolnienia (kradzież, pijaństwo).

Podsumowując, pracodawca nie może nas zwolnić tylko dlatego, że przebywamy na urlopie, lub chorobowym. Może jednak wypowiedzieć nam umowę z innych przyczyn.

Zobacz również

Brak komentarzy

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Po jakim czasie pracy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych

W życiu bywa różnie, a na rynku pracy wciąż, pomimo rozgłaszanych przez media wieści, nie jest najlepiej. Sprawdźmy komu…

Zamknij