Banki i konta, Ciekawostki

Czy wyciąg bankowy wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej jest dokumentem księgowym?

Styczeń 18, 2016

Zacznijmy od przykładu – masz firmę i chcesz dostarczyć urzędowi skarbowemu wyciąg bankowy potwierdzający poniesienie wydatków. Przedstawiłeś zatem wydruk z konta internetowego swojej firmy. W urzędzie mogą jednak nie przyjąć tego wydruku, ponieważ nie było na nim podpisu i pieczęci pracownika banku. Czy zatem wydruk elektroniczny jest dokumentem? Jak uzyskać potwierdzony podpisami wyciąg z takiego konta, skoro bank internetowy nie posiada oddziałów?

Wydruk z systemu bankowego jest dokumentem
Takie przypadki jak ten powyższy się zdarzają, trzeba jednak wiedzieć, że wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie wykonania przelewu jest dokumentem księgowym, a pracownik urzędu skarbowego powinien go przyjąć. W rozumieniu prawa, takie dokumenty nie wymaga podpisu ani pieczątki. Mówi o tym ustawa o rachunkowości (art. 21 ust. 1) oraz prawa bankowego (art. 7).

Co powinien zawierać wydruk internetowy, ani spełniał wymogi dokumentu?
Wydruk internetowy, aby spełniał funkcję jako dokument księgowy, powinien zawierać, pewne informacje. Ustawa o rachunkowości zakłada, że wydruk powinien zawierać:

  • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
  • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
  • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
  • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
  • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można zatem zauważyć, że według ustawy o rachunkowości, potrzebne są pewne podpisy. Spójrzmy jednak na zapisy art. 7 ustawy prawa bankowego. Zapis mówi, że:

  • oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej,
  • dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone,
  • jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności,
  • wydruk z konta internetowego, wygenerowany zgodnie z procedurą opisaną na stronie WWW takiego banku, spełnia warunki pkt 1-4 opisu dokumentu księgowego z ustawy o rachunkowości oraz art. 7 prawa bankowego.

Dodatkowo na wydruku z konta internetowym powinien znajdować się zapis: „Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla”. Ta informacja powinna całkowicie wystarczyć urzędnikowi, aby uznał dokument za prawomocny.

Zobacz również

Brak komentarzy

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Padł rekord w Lotto. Z tej okazji przygotowaliśmy coś specjalnego

W sobotnim losowaniu Lotto, do zgarnięcia było aż 35 milionów złotych! Pół Polski z zaciśniętymi zębami oglądało to losowanie……

Zamknij