Kredyty i Pożyczki

Bank chce dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Co robić?

Kwiecień 8, 2015

Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że aż 250 tys. kredytów, zwłaszcza zaciągniętych we frankach szwajcarskich, ma dziś wartość wyższą niż nieruchomości, które zabezpieczają ich spłatę. W związku z tym KNF narzuciły bankom systematyczny monitoring zabezpieczeń kredytów walutowych.

Zdecydowana większość kredytobiorców nie pamięta zapisów umowy kredytowej, a to właśnie zapisy umów upoważniają bank do wprowadzania zmian w zabezpieczeniach udzielonego kredytu. Banki proponują więc dodatkowe doubezpieczenie nieruchomości, gdy wartość obecnego zabezpieczenia spada poniżej zabezpieczenia wierzytelności, czyli wartości kredytu.

Wycena rzeczoznawcy

Dokonując monitoringu spłaty, banki kontaktują się z klientami, żeby poinformować o konieczności aktualizacji wyceny nieruchomości przez wskazanego przez bank rzeczoznawcę. Muszą jednak powołać się w tym zakresie na konkretne zapisy umowy lub regulaminu. Trzeba zatem w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nasza umowa lub regulamin pozwalają bankowi na zlecenie wyceny nieruchomości. Jeśli nie, możemy nie zgodzić się na przeprowadzenie wyceny. Jeśli bank ma do tego prawo zgodnie z umową, zweryfikujmy, czy kolejne aktualizacje wyceny zainicjowane przez bank, zostaną zwolnione od obciążania nas kosztami. Jeżeli już w tym momencie wiemy, że jednak będziemy musieli zapłacić za wycenę, a jest to dla nas nadmierny wydatek, to należy rozważyć i szybko zaproponować bankowi inną formę zabezpieczenia

Negocjuj i zwracaj uwagę na niekorzystne zapisy

Jeżeli dopiero po podpisaniu umowy zauważamy niekorzystne dla nas zapisy, powinniśmy w pierwszej kolejności wskazać bankowi niedozwolony charakter postanowienia umowy. Brak reakcji ze strony banku daje możliwość wystąpienia do sądu powszechnego z powództwem o uznanie danego wzorca za niewiążący. Wpisanie danego postanowienia do rejestru ma od tej chwili skutek wobec nie tylko przedsiębiorcy będącego stroną, ale i osób trzecich, tzn. innych przedsiębiorców, którzy stosują podobne postanowienia w umowach zawieranych z konsumentami.

Żeby nie doprowadzić do wypowiedzenia umów kredytowych i egzekucji zobowiązań, należy zatem od razu zacząć współpracować z bankiem w celu poszukiwania dodatkowych zabezpieczeń, zwłaszcza jeżeli zapisy umowy nas do tego obligują. W tym celu możemy bankowi zaproponować np. zabezpieczenie w formie poręczenia członka rodziny lub krewnych

Zobacz również

Brak komentarzy

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy na Lotto da się zarabiać? Losy zwycięzców nie zawsze potoczyły się tak jakby sobie tego życzyli

Każdy z nas słyszał historie jak z bajki o Kopciuszku. „Jakiś biedak na końcu Polski wygrał 5 milionów złotych.…

Zamknij