Porady

Arbiter Bankowy. Komu pomoże i jak działa Bankowy Arbitraż Konsumencki?

Marzec 14, 2015

Organem czuwającym nad przestrzeganiem ochrony praw konsumenta na rynku bankowym jest Bankowy Arbitraż Konsumencki, który działa przy Związku Banków Polskich.

Kim jest arbiter bankowy?

Bardzo pomocny w każdym konflikcie bankowym jest arbiter bankowy, który działa przy Polskim Związku Banków. Do jego zadań należy rozwiązywanie wszelkich konfliktów pomiędzy bankiem a klientem. I wcale nie musi to być spór o wielkie kwoty, bowiem przedmiotem zainteresowania arbitra nie jest kwota, a sam spór.

Organ ten został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy bankami a ich klientami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Oznacza to, że w walce z wielkimi instytucjami finansowymi, nie musimy być pozostawieni sami sobie. Kiedy bank źle naliczy odsetki lub prowizje, kiedy znajdziesz kruczki w regulaminie lub kiedy poczujesz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany, masz dużą szansę wygrać. Musisz jedynie zwrócić się do arbitra bankowego.

Jak to działa?

Kiedy uznasz, że bank potraktował Cię niesprawiedliwe, a Ty wyczerpałeś już wszystkie reklamacje, zwróć się do arbitra. Dokładnie opisz w piśmie spór, podaj nazwę banku i placówkę, dołącz należne dokumenty, które Twoim zdaniem potwierdzają Twoją rację. Przydatne też będą pisma, na które bank nie odpowiedział w ciągu 30 dni.

Każde pismo, które kierujemy do arbitra jest rozpatrzone. Arbiter może zasądzić winę banku, lub przyznać mu rację. Kiedy to zrobi, nadal przysługuje nam normalne dwuinstancyjne postępowanie sądowe. Mamy do wyboru Sąd polubowny oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Pamiętajmy jednak, że żeby zwrócić się do sądu, wartość przedmiotu sporu musi przekroczyć co najmniej 500 zł.

Obowiązki arbitra bankowego

Arbiter bankowy musi postępować zgodnie z przepisami, bezstronnie, kierując się przepisami oraz powinien działać w najlepszym interesie obydwu stron konfliktu i zgodnie z ich wolą oraz wiedzą.

Arbiter bankowy nie jest rzecznikiem ani banku, ani klienta. Do jego zadań należy rozstrzygnięcie sporu, po przeprowadzonym śledztwie. Z tytułu swoich działań nie powinien podejmować żadnych korzyści materialnych i finansowych, poza wynagrodzeniem określonym w Zarządzeniu Przewodniczącego KNF.

Zobacz również

Brak komentarzy

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Indywidualne Konto Emerytalne. Czy warto mieć IKE?

Wielu Polaków ma spore obawy co do swojej emerytury. Czy słusznie? Kiedy się to okaże, może być już za…

Zamknij